Υπουργική Απόφαση υπ. αριθμ. 134960 /Δ3/27.10.2021 – ΦΕΚ Τεύχος Β΄ 5009/22.10.2021

Ενιαίος κανονισμός λειτουργίας των Σχολικών Δικτύων Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ.) και των Επιτροπών Διεπιστημονικής Υποστήριξης (Ε.Δ.Υ.) των σχολικών μονάδων της γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης και καθορισμός των ιδιαίτερων καθηκόντων όλων των μελών αυτών.

Δείτε αναλυτικά την υπουργική απόφαση