Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, ανταποκρινόμενο άμεσα στις εξελίξεις, ενεργοποιεί ψηφιακά εργαλεία που θα επιτρέψουν την εξ αποστάσεως διδασκαλία.

Η εξ αποστάσεως διδασκαλία συνιστά το πλέον πρόσφορο εργαλείο για να διατηρήσουν οι μαθητές μας την επαφή τους με την εκπαιδευτική διαδικασία στις παρούσες, έκτακτες συνθήκες που βιώνει η χώρα μας – χωρίς να αποσκοπεί στο να υποκαταστήσει τη δια ζώσης εκπαίδευση ούτε να καλύψει τη διδακτέα ύλη. Ξεκινάμε ένα μεγάλο εγχείρημα, για την επιτυχία του οποίου είναι καίρια η συμβολή όλων των παραγόντων της εκπαίδευσης.

Δείτε τις αναλυτικές οδηγίες για την Σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Δείτε τις αναλυτικές οδηγίες για την Ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Οδηγίες εγκατάστασης εφαρμογής τηλε-εκπαίδευσης (Webex Meetings) για τον καθηγητή

Οδηγίες χρήσης εφαρμογήςτηλε-εκπαίδευσης (Webex Meetings) για τον καθηγητή

 

Παρακολουθήστε το σχετικό βίντεο που περιγράφει βήμα προς βήμα την εγκατάσταση της εφαρμογής Webex, που αποτελεί την πλατφόρμα για την σύγχρονη, δηλαδή σε πραγματικό χρόνο, τηλεκπαίδευση 

Οδηγίες για εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Διαβάστε τις συχνές ερωτήσεις: