Το ΠΕ.Κ.Ε.Σ Δυτικής Ελλάδας λόγω των έκτακτων συνθηκών και των μέτρων που έχουν ληφθεί από την Πολιτεία συμβάλλει στην κοινή προσπάθεια για την προστασία της δημόσιας υγείας  αξιοποιώντας πλήρως τις δυνατότητες της Εξ Αποστάσεως Εργασίας, Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης για τη λειτουργία του και τη συνακόλουθη προσφορά των υπηρεσιών του στα μέλη της σχολικής κοινότητας, εκπαιδευτικούς και μαθητές.

Η εξ αποστάσεως σύγχρονη και ασύγχρονη  διδασκαλία αποτελεί μια εναλλακτική, συμπληρωματική επιλογή, χωρίς ασφαλώς να υποκαθιστά τη δυναμική και την αλληλεπίδραση της δια ζώσης διδασκαλίας. Ωστόσο σε συνθήκες κρίσης, η επικοινωνία, επιμόρφωση  και υποστήριξη από απόσταση των εκπαιδευτικών και των μαθητών μας με ακόμη μεγαλύτερη αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας και κυρίως του Διαδικτύου μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμη σε αυτή στη δύσκολη περίοδο που διανύουμε.

 • Μπορείτε να επικοινωνείτε στο mail: pekesde@sch.gr για οποιοδήποτε θέμα σας καθώς και στα email των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου.
 • Μπορείτε να  συνδεθείτε για απευθείας σύγχρονη συνομιλία (αν υπάρχει ανάγκη) κατόπιν συνεννόησης με email με τη  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ του Π.Ε.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας  μέσω  Skype από εδώ: https://join.skype.com/h88M8CTd3XNI

Για Σύγχρονη εξ αποστάσεως επικοινωνία / Τηλε-Επιμόρφωση / Υποστήριξη αξιοποιούμε τις υπηρεσίες:

 • 1. Τηλεδιασκέψεις ΠΣΔ (https://meeting.sch.gr/) βασίζεται στο BBB
   • Ζωντανά Ηλεκτρονικά Μαθήματα ΠΣΔ (http://lessons.sch.gr/) βασίζεται στο BBB
 • 2. Skype (Δωρεάν Λήψη Εφαρμογής ? Εγκατάσταση  Desktop σε υπολογιστή, ταμπλέτα ή «έξυπνο» κινητό)  ή την υπηρεσία Skype onlline (Από Chrome  με σύνδεση  μόνο χωρίς εγκατάσταση στον υπολογιστή)
 • 3. CISCO Webex Meeting    [ Βίντεο επίδειξης Webex Meeting  από ΥΠΑΙΘ]

Ελεύθερο Λογισμικό / Πλατφόρμες Σύγχρονης Εξ Αποστάσεως Συνεργασίας / Τηλεκπαίδευσης:

 • Big Blue Button (BBB) (https://bigbluebutton.org/)
 • Skype  (https://www.skype.com/el/)
 • Hangout (https://hangouts.google.com/)
 • ooVoo (https://www.oovoo.com/)

Εμπορικό Λογισμικό / Πλατφόρμες Σύγχρονης Εξ Αποστάσεως Συνεργασίας / Τηλεκπαίδευσης:


ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Εκπαιδευτικά Video αξιοποίησης Skype για τηλεδιάσκεψη / επιμόρφωση

_

 • Βίντεο επίδειξης Webex Meeting  για τον εκπαιδευτικό από ΥΠΑΙΘ

Εκπαιδευτικά Υλικό & Video για την Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση


 •  Για την Τηλε-Ολομέλεια θα χρησιμοποιηθεί η εφαρμογή Skype η οποία επιτρέπει τη δυνατότητα σύνδεσης των 45 μελών της ολομέλειας του ΠΕΚΕΣ Δυτικής Ελλάδας. Η υπηρεσία  https://meeting.sch.gr/ η οποία έχει δυνατότητα διασύνδεσης έως 30 μέλη ταυτόχρονα μπορεί να αξιοποιηθεί για τις συνεδριάσεις των επιμέρους ομάδων εργασίας και επιμορφωτικά σεμινάρια σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Παράλληλα, το Π.Ε.Κ.Ε.Σ Δυτικής Ελλάδας συνεχίζει τα σύγχρονα εξ αποστάσεως επιμορφωτικά σεμινάρια μεγάλης κλίμακας προς τους εκπαιδευτικούς.  Πληροφορίες για το 58ο Ιστοσεμινάριο (Webinar) και τα επόμενα εξ αποστάσεως σεμινάρια μπορείτε να βρείτε εδώ: https://blogs.sch.gr/webinarspe1920/.  Με μεγάλη επιτυχία συμμετείχαν την Τρίτη 10/03/2020 περισσότεροι από 120 εκπαιδευτικοί από όλοι τη χώρα (μεταξύ αυτών και από έξι (6) από σχολεία του εξωτερικού) από 84 διαφορετικά σημεία για την επιμόρφωση ? υποστήριξη των εκπαιδευτικών Πληροφορικής στο πανελλαδικά εξεταζόμενο μάθημα  «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» Γ? ΓΕΛ σε συνεργασία με το 2ο ΠΕΚΕΣ Βορείου Αιγαίου. Οι διαφάνειες,  το video και τα παραδείγματα σε κώδικα έχουν ήδη αναρτηθεί ( Διδασκαλία αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού Γ? ΓΕΛ)  όπως και από τα προηγούμενα πενήντα έξι (56)  Ιστο-σεμινάρια και είναι στη διάθεση όλων των εκπαιδευτικών.

Οι ΣΕΕ του ΠΕΚΕΣ Δυτικής Ελλάδας έχουν συμμετάσχει σε σεμινάριο αυτο-επιμόρφωσης σε συνεργασία με το ΠΣΔ και έχουν τη δυνατότητα να επιμορφώσουν και από απόσταση ? υποστηρίζοντας τους εκπαιδευτικούς των οποίων έχουν την επιστημονική ευθύνη  ? όπως ήδη έκαναν αρκετοί από αυτούς για τους εκπαιδευτικούς των απομακρυσμένων περιοχών ? στις έκτακτες αυτές συνθήκες με τηλε-εργασία.

Το ΠΕΚΕΣ Δυτικής Ελλάδας διαθέτει από το π. ΠΕΚ Πάτρας  κατάλληλη τεχνολογική υποδομή [Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης ? Υποστήριξη Επιμορφώσεων MOODLE-LAMS-ΒΒΒ:
http://pekesde-moodle.sch.gr ] για  προσφορά μεικτής  σύγχρονης και ασύγχρονης Τηλε-Εκπαίδευσης / Τηλεπιμόρφωσης και παρά την έλλειψη προσωπικού και υλικών προετοιμάζει έστω και σε μικρή κλίμακα ανάλογα με τις δυνάμεις του την παροχή τέτοιων σεμιναρίων (όπως το Σεμινάριο Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Πληροφορικής (ΠΕ86) και άλλων Ειδικοτήτων με θέμα την υποστήριξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τη συνεκπαίδευση ? συμπερίληψή τους) και υποστήριξης προς τους εκπαιδευτικούς.