Η πανδημία που προκαλεί ο COVID19 έχει διακόψει τη συνεργασία με φυσική παρουσία των γονέων και κηδεμόνων με τις υποστηρικτικές υπηρεσίες του ΚΕΣΥ Ηλείας. Αυτό που προέχει σαφώς στην παρούσα φάση είναι η προάσπιση της υγείας όλων μας. Παρόλα αυτά, η συνεργασία μας θα συνεχίζεται κανονικά με κάθε πρόσφορο τρόπο, κατόπιν προηγούμενης αμοιβαίας συνεννόησης και επικοινωνίας.

Ήδη η Προϊσταμένη του ΚΕΣΥ Ηλείας έχει δημιουργήσει κατάλληλη φόρμα επικοινωνίας (μπείτε εδώ) για όλους τους εξυπηρετούμενους της υπηρεσίας μας. Από τη σκοπιά τώρα των κοινωνικών υπηρεσιών και βάσει του Ενιαίου Κανονισμού λειτουργίας των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΦΕΚ 5614 τ.Β΄/13.12.2018) και ειδικότερα στο άρθρο 18, παράγραφος 3 (ζ) που αναφέρεται στα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες του Κοινωνικού Λειτουργού, αναφέρεται πως μεταξύ άλλων η συγκεκριμένη ειδικότητα ενημερώνει, διασυνδέει και διευκολύνει την οικογένεια στην επικοινωνία της με υπηρεσίες πρόνοιας και αρμόδιους φορείς παροχής κοινωνικών υπηρεσιών και υποστήριξης.

Ως εκ τούτου στο παρόν έντυπο επιχειρείται μια προσπάθεια συγκέντρωσης των βασικότερων κοινωνικών δομών, ώστε να δημιουργηθεί ένας χρήσιμος οδηγός υπηρεσιών με αναφορά και στις κοινωνικές υπηρεσίες του Νομού Ηλείας, ώστε να λάβετε πληροφόρηση για φορείς και υπηρεσίες προστασίας οικογένειας, καθοδήγηση για επίλυση ασφαλιστικών και προνοιακών ζητημάτων, ώστε να είστε σε θέση, εάν παραστεί ανάγκη, να ενεργοποιήσετε τις διαθέσιμες πηγές αρωγής των υπηρεσιών κοινωνικής προστασίας. Ενεργός πολίτης είναι πάντα ο ενημερωμένος πολίτης.

Βασικός Οδηγός Υπηρεσιών

του Κόρακα Παναγιώτη, ΠΕ30 Κοινωνικού Λειτουργού στο ΚΕΣΥ Ηλείας