Το παιχνίδι παίζει σημαντικό ρόλο στην ομιλία του παιδιού εφόσον αποτελεί πηγή ερεθισμάτων που επιτρέπουν στα παιδιά να εξερευνούν και να κατανοούν τον κόσμο γύρω τους, χρησιμοποιώντας τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες για την αλληλεπίδραση τους με το περιβάλλον τους. Είναι σημαντικό για τη γνωστική, κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού και ενισχύει τη γλωσσική έκφραση, τη φαντασία, τη δημιουργικότητα, την οργάνωση και την κοινωνικοποίηση, έτσι ώστε να μπορεί το παιδί να εκφράσει ανάγκες, ιδέες, σκέψεις, συναισθήματα, μηνύματα, εμπειρίες και πληροφορίες.

Οι γονείς οργανώνοντας το χώρο και τα παιχνίδια του παιδιού μπορούν να το βοηθήσουν να μάθει να παίζει. Θα ήταν καλό να καθίσουν κοντά του, να το ακούσουν με προσοχή, να το παρατηρήσουν, να μιμηθούν το παιχνίδι του και να σχολιάσουν τις κινήσεις του, χωρίς να παρεμβαίνουν. Κατόπιν, θα μπορούσαν να ξεκινήσουν δικό τους παιχνίδι, δείχνοντας μεγάλο ενθουσιασμό, ούτως ώστε να στρέψουν το ενδιαφέρον του παιδιού προς αυτούς. Έτσι το παιδί μιμούμενο θα μπορούσε να οικειοποιηθεί το παιχνίδι των γονέων και να το εξελίξει από τις δικές του εμπειρίες και από την καθημερινότητα.

Θα πρέπει να αποφεύγουν οι γονείς να διορθώνουν το παιδί και να επαναλαμβάνουν τις φράσεις του πιο ολοκληρωμένες για να τις ακούει και να τις μιμηθεί, δίνοντάς του τον απαιτούμενο χρόνο και περιμένοντας τη σειρά του μέχρι να μπορέσει να το κατανοήσει και να ανταποκριθεί ή να αυτοδιορθωθεί και ενισχύοντάς το με θετική λεκτική ενίσχυση (μπράβο) ή δίνοντάς του το επιθυμητό αντικείμενο (αυτοκινητάκι κ.α.).

Εν κατακλείδι, το παιχνίδι αποτελεί τρόπο χαλάρωσης του παιδιού γι? αυτό δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σαν ενίσχυση αλλά σαν τρόπος επικοινωνίας, έκφρασης και απόλαυσης. Έτσι, οι γονείς θα έχουν σκοπό να ευχαριστηθούν με τα παιδιά τους τις δραστηριότητες που βοηθούν στην βελτίωση του λόγου και της λεκτικής επικοινωνίας. Τέλος, όλα όσα προτείνουμε για δραστηριότητες στο σπίτι θα πρέπει να έχουν χαρακτήρα ψυχαγωγίας κι όχι στείρα απομνημόνευση ασκήσεων.

Δείτε δημιουργικές δραστηριότητες στο σπίτι για τα παιδιά

της Κωστοπούλου Γεωργίας, ΠΕ 21 Λογοθεραπεύτριας στο ΚΕΣΥ Ηλείας