Τα Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) στελεχώνονται με το εξής προσωπικό: Εκπαιδευτικούς με εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (Ε.Α.Ε.), όπως Νηπιαγωγούς (ΠΕ60 ή ΠΕ61), Δασκάλους (ΠΕ70 ή ΠΕ71), Φιλολόγους (ΠΕ02), Μαθηματικούς (ΠΕ03) ή Φυσικούς (ΠΕ04), Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.), όπως Λογοθεραπευτές (ΠΕ21), Ψυχολόγους (ΠΕ23), Φυσιοθεραπευτές (ΠΕ28), Εργοθεραπευτές (ΠΕ29), Κοινωνικούς Λειτουργούς (ΠΕ30), Ειδικών είτε στον επαγγελματικό προσανατολισμό των τυφλών, είτε στην κινητικότητα, τον προσανατολισμό και τις δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης των τυφλών, είτε στην ελληνική νοηματική γλώσσα των κωφών, είτε στη γραφή Braille των τυφλών (ΠΕ31) και Γραμματέα.


Το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Ηλείας είναι στελεχωμένο με το εξής προσωπικό:

 • Μαζαράκη Μαρία, ΠΕ 80 (Οικονομίας) – Προϊσταμένη του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.

Εκπαιδευτικούς με εξειδίκευση στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση:

 • Ζωγοπούλου Ευφροσύνη, ΠΕ70 ΕΑΕ Δασκάλα
 • Λαμπροπούλου Σταυρούλα, ΠΕ70 ΕΑΕ Δασκάλα
 • Καραφλού Κωνσταντίνα, ΠΕ60 ΕΑΕ Νηπιαγωγός
 • Θεοχαρόπουλος Νικόλαος, ΠΕ71 Δάσκαλος
 • Παπανικολοπούλου Αμαλία, ΠΕ04.01 Φυσικός ΕΑΕ
 • Διαμαντοπούλου Αλίκη, ΠΕ02 ΕΑΕ Φιλόλογος

Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό:

 • Αθανασοπούλου Λυδία, ΠΕ30 Κοινωνική λειτουργός
 • Βέρρας Κωνσταντίνος, ΠΕ30 Κοινωνικός λειτουργός
 • Παναγιώτου Ειρήνη, ΠΕ30 Κοινωνική λειτουργός
 • Ζαφειροπούλου Σωτηρούλα, ΠΕ30 Κοινωνική λειτουργός
 • Τσουκαλά Αλεξάνδρα, ΠΕ23 Ψυχολόγος
 • Τσομπάνη Άννα-Μαρία, ΠΕ23 Ψυχολόγος
 • Φωτιάδου Σοφία, ΠΕ23 Ψυχολόγος
 • Μόκιας Νικόλαος, ΠΕ23 Ψυχολόγος
 • Μπαχούρου Θεοδώρα, ΠΕ21 Λογοθεραπεύτρια