Τα Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) στελεχώνονται με το εξής προσωπικό: Εκπαιδευτικούς με εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (Ε.Α.Ε.), όπως Νηπιαγωγούς (ΠΕ60 ή ΠΕ61), Δασκάλους (ΠΕ70 ή ΠΕ71), Φιλολόγους (ΠΕ02), Μαθηματικούς (ΠΕ03) ή Φυσικούς (ΠΕ04), Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.), όπως Λογοθεραπευτές (ΠΕ21), Ψυχολόγους (ΠΕ23), Φυσιοθεραπευτές (ΠΕ28), Εργοθεραπευτές (ΠΕ29), Κοινωνικούς Λειτουργούς (ΠΕ30), Ειδικών είτε στον επαγγελματικό προσανατολισμό των τυφλών, είτε στην κινητικότητα, τον προσανατολισμό και τις δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης των τυφλών, είτε στην ελληνική νοηματική γλώσσα των κωφών, είτε στη γραφή Braille των τυφλών (ΠΕ31) και Γραμματέα.


Το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Ηλείας είναι στελεχωμένο με το εξής προσωπικό:

 • Μαζαράκη Μαρία, ΠΕ 80 (Οικονομίας) – Προϊσταμένη του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.

Εκπαιδευτικούς με εξειδίκευση στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση:

 • Καπογιάννη Μαρία, ΠΕ 70 (Δασκάλα)
 • Λάγιου Αρχοντούλα, ΠΕ 70 (Δασκάλα)
 • Παπαδοπούλου Ιωάννα, ΠΕ 70 (Δασκάλα)
 • Σεβαστιάδη Ιωάννα, ΠΕ 60 (Νηπιαγωγός)
 • Αθανασοπούλου Μαρία ΠΕ 02 (Φιλόλογος)
 • Τσαπάρα Αγγελική, ΠΕ 02 (Φιλόλογος)

Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό:

 • Μπαχούρου Θεοδώρα, ΠΕ 21 (Λογοθεραπεύτρια)
 • Αραβαντινού Ευμορφία, ΠΕ 30 (Κοινωνική Λειτουργός)
 • Γαλάνη Αθανασία, ΠΕ 30 (Κοινωνική Λειτουργός)
 • Ζαφειροπούλου Σωτηρούλα, ΠΕ 30 (Κοινωνική Λειτουργός)
 • Κούκουρα Τζένη – Όλγα, ΠΕ 30 (Κοινωνική Λειτουργός)
 • Κομηνού Αργυρούλα, ΠΕ 23 (Ψυχολόγος)
 • Μπούμπαλη Νικολίτσα, ΠΕ 23 (Ψυχολόγος)
 • Τσιούλου Χριστίνα, ΠΕ 23 (Ψυχολόγος)
 • Χειλαδάκη Κωνσταντίνα – Κρινιώ, ΠΕ 23 (Ψυχολόγος)