Πίνακας Ανακοινώσεων και Ψηφιακός Φάκελος Υλικού ο οποίος ανανεώνεται συνεχώς, για την ενημέρωση και υποστήριξη των εκπαιδευτικών και των μελών ΕΕΠ των σχολικών μονάδων της ΠΔΕ Δυτικής Ελλάδας: https://el.padlet.com/dzisimopp2/c5u2by3j38dhmcm7

Του Δημήτρη Ζησιμόπουλου, Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου ΕΑΕΕ, ΠΔΕ Δυτικής Ελλάδας